Binicilik Eğitimi

Bu duyuru 7 yıl önce eklendi.
← Geri

KIŞ ve YAZ EĞİTİM PROGRAMLARI

Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişiminde spor önemli yer almaktadır. Modern yaşam gereği iyi bir eğitim uğruna çocuklar zihinsel ve fiziksel olarak yorgun düşerken takviyeli

besinlerden dolayı da erken ergenlik ve obezite(aşırı şişmanlık) sorunuyla karşılaşmaktadırlar.

Dersine konsantre olamayan, ödevini bitiremeyen, sorumluluk taşıyamayan hatta davranış bozukluğu gösteren çocuklar birçok ailenin üzüntü kaynağıdır. Binicilik bu bıkkınlığı, yorgunluğu, isteksizliği, erken ergenliği, ve obeziteyi, hatta davranış bozuklukları ve dikkat dağınıklıklarını gidermenin en güzel yoludur.

Hippoterapi (atla zihinsel engelli çocuk tedavisi) dünyanın birçok merkezinde ve Türkiye’de uygulanmakta ve çok yararlı sonuçlar elde edilmektedir. Buradan yola çıkarak sağlıklı çocuk gelişiminde de binicilik sporunun evrensel kurallar doğrultusunda yapıldığında fiziksel ve zihinsel katkıları olacağı kaçınılmazdır. Ayrıca hormonal etkiyle erken ergenliği ve obeziteyi önleyerek fiziksel gelişimin olması gereken sürede tamamlanmasında son derece fayda sağlar.(erken ergenlik konusunun aileler tarafından araştırılmasını tavsiye ederim)

At üzerinde iken dengeyi sağlamaya çalışmanın yanı sıra atın binicinin isteği doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için birçok yardım vardır. Bu yardımları uygulama çabası sırasında konsantrasyon gelişir. Dikkat dağınıklığı toparlanır, odaklanma yeteneği artar. Ayrıca çabuk davranmak gerekeceği için de çocuk çok kısa zaman sürecinde karar vermeyi, inisiyatif kullanmayı öğrenir. Bundan başka çocuk başladığı işi bitirmeye de konsantre olur. Sonuçta kararlı ve istikrarlı olmak başarıyı getirecektir. Çocuk böylece başarının da tadını çıkarmaya başlayacaktır. Giderek sorumluluk duygusu da beraberinde yerleşir. Bir o kadar önemli diğer bir nokta da her ne kadar bireysel spor olarak görülse de binicilik sporu takım ruhunu geliştirmektedir. Çocuk böylece paylaşmayı da öğrenecektir.

Binicilik sporunda çocuk 4-6 yaşlarına kadar onun hayvan olduğunu anlayamaz ve arkadaşı olarak kabul eder. Hayvan sevgisinin çocuğun sosyalleşmesi adına çok faydası vardır.

 

Çocukların at sporu yaparken bacaklarının çarpık gelişeceği düşüncesi de yanlıştır. Çünkü çocuklar yaşlarına ve fiziki yapılarına uygun pony’ (küçük at) lerle eğitim almaktadırlar. 4-14 yaş arası çocuklar pony’lerle, 14 yaş yukarısı yine fiziksel yapılarına uygun atlarla eğitim alabilirler. Bütün ileri ülkelerde olduğu gibi binicilik sporuna başlama yaşı 4 dür. 4-6 yaş arası çocuklara yaşları çok küçük olduğu için teknik binicilik eğitiminden çok animasyon ağırlıklı eğitim verilir Bu derslerde birinci planda hayvan sevgisi ve atla olan diyalogun geliştirilmesi amaçlanır. 6 yaştan sonra ise ince motor gelişiminin tamamlanması yani algılama ve uygulama yeteneğinin gelişmesi hedeflendiği için yavaş yavaş animasyon kısmı azaltılarak teknik eğitime ağırlık verilmeye başlanır. Türkiye’de 6-14 yaş arasındaki çocukların katıldığı binicilik müsabakaları yapılmaktadır. Engel atlama ve at terbiyesi dallarında çocuklar öğrendiklerini gösterme fırsatını bulmaktadırlar. İstanbul Binicilik Kulübümüz birçok Türkiye şampiyonu çocuk yetiştirmiştir.

Doç. Dr. Cahide Topsakal
Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı

 

 

 

Engelli  Çocuklarımız İçin Atla Terapileri

  Otizm, MS, inme, öğrenme bozuklukları, görme engelliler ile psikolojik bozukluklara sahip hastalar, ortopedik hastalıklar, içe kapalılık, beyin yaralanmaları,beyin felci, Dawn sendromu, bazı omurilik hastalıkları olanlar. Cerebral Palsi (Ateoit tip hariç), Mental Retardasyon, Spina Bfida , Psikomotor gelişim gerilikleri, postur ve işitme engelliler olup özel eğitime gereksinim duyan çocuk ve yetişkinler.

 

 Atla tedavi (Hippotheraphy), atları bir “terapist” olarak kullanarak yapılan bir tedavi şeklidir ki, engelli kişilerde kavrayışa ait, fiziksel, duygusal, sosyal, öğrenmeye ve davranışa ait hedefleri olan bir işlemdir.

 Atla terapinin ilk olarak 460’lı yıllarda Romalı ve Yunanlılarca uygulandığı bilinse de esas olarak 1940”lı yıllarda Avrupa ve Batı Almanya’nın bir bölümünde ve İsviçre’de uygulanmaya başlanmıştır. 1950’lerde İngiliz terapistler Atla terapi nin her türlü engelli  için uygulanabileceğini ileri sürdüler. 1960’larda Kanada ve Amerika’da Atla terapi merkezleri yaygınlaştı. 1969’da Kraliyet ailesinin desteği ile “İngiltere Engelliler Binicilik Federasyonu” kuruldu. Amerika’da ise “Kuzey Amerika Engelliler Binicilik Federasyonu kuruldu”(NARHA).

 Daha sonra Atla terapi ve terapötik binicilik programında kullanılan eğitim programlarını standardize etmek ve geliştirmek üzere “Amerikan Hipoterapi Kurumu” kurulmuştur.

 Göllü Binicilik de NARHA’ dan gelen K.C. Henry (Danışman) ve Pat MULLINS (ex.  head of NARHA) danışmanlarla seminerler düzenlenmiştir.  Eğitmen Trisha WILLIAM Göllü Binicilik de 6 ay çalışarak tesisin standardize edilmesini, atların ve elemanların eğitimini gerçekleştirmiştir.

 ATLA TERAPİLER VE ETKİLERİ

 Atla terapi, atın ve binicilik becerilerinin fiziksel, psikolojik, fizyolojik, sosyolojik etkilerinden faydalanmaktır. Atın üç boyutlu ritmik hareketleri üstündeki binicinin kaslarını harekete geçirir ve binici içgüdüsel olarak denge kurmaya çalışır. Böylece vücudun çeşitli noktalarındaki kaslar çalışmaya başlar.

 Atla ilgili etkinlikler  fiziksel, zihinsel ve psikolojik uyumsuzluklar yaşayan engelliler için psiko-sosyal, duyusal, davranışsal gelişim ve fiziksel amacı taşımakla beraber engellinin seçtiği bu sporda becerilerinin geliştirilmesine de olanak sağlamaktadır. At, bu amaçlara ulaşılması konusunda kuvvetli bir motivasyon sağlayıcısıdır.

 Atın çok yönlü hareketi sayesinde kas ve gelişme hastalıkları, omurilik yaralanmaları, dawn sendromu, otizm, spastizm gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde önemli rol oynamaktadır ve en önemlisi terapi gören binici tedaviyi oyun gibi algılar.

 Atla temas da gergin kas gruplarının atın vücut ısı  ile gevşediği, atın ileri gitmesi, durması ve yön değiştirmesi ile sinir sisteminin uyarılarak duruş bozukluğunun azaldığı, hareketler ile dolaşımın hızlandığı, kasılmaların azalması, kişinin kendine güven duyması, insan dışı bir canlı ile bir şeyler paylaşma, onu kontrol edebilme gibi…

 Terapötik amaçlı at binme, psikolojik, duygusal, zihinsel ve sosyal alanlarda özel ihtiyaçları olan bireylere uygulanan at destekli bir aktivitedir. Bu aktivite çerçevesinde, diğer bir canlı ile kurulan ilişki ve ortaya çıkan özel bağ, terapi aracı olarak kullanılır.

 ·         Atı anlamak ve kontrol etmek için gerekli olan disiplin sorumluluk duygusunu tetikler ve binicide iş/görev konsantrasyonunu artırır.

  • Bağımsız olarak ata binmek ile bağlantılı olan özgürlük, binicinin kendine güven ve saygısının artmasına hizmet eder.
  • Atın ileri-geri, yukarı-aşağı ve yanlara dogru ritmik hareketleri binicinin sinir sistemini harekete geçirir, kişinin dilini daha iyi kullanmasini sağlar, planlama ve hareket kabiliyetini geliştirir.
  • Düzgün bir vücud duruşu kazandırır.
  • At bakımını öğrenir, hayvan ve doğa sevgisini aşılar.            

Terapötik At Binme Programları ve Gözlenen Etkiler

Atla terapiye başlayacak olan engelli biniciler öncelikle psikolog gözetiminden geçerek mevcut durumları tespit edilir. 2 temel bölümden oluşan terapi sürecinin ilk aşaması psikolog yada gönüllü danışman ile yürütülen ata binme tekniğinin değil de at üzerinde terapinin ana olarak ele alındığı aşamadır. Bu terapi süreci engelli binicinin gelişimi ile orantılı olduğu için kesin bir tamamlanma süresi yoktur. Bu süre 2 ay ile başlayip 3 yıla kadar devam edecek bir süredir. İlk terapi aşamasinda belirli bir gelişim gösterip hazır olduğu düşünülen engelli binici ikinci aşamaya geçirilir.

Ikinci aşamada amaç, terapiden cok ata binme tekniğinin öğretilmesidir. Bu nedenle artık derslerde oyunlara değil sadece binicilik tekniğine yer verilir ve terapist ya da danışman bulundurulmasına gerek yoktur. Ancak dersler sırasında engelli binici binicilik hocası yada gönüllü eğitmen ile sürekli sosyal bir iletişim halindedir. Ayrıca ders sırasında engelli binici hocanın direktiflerini uygulamak durumunda olduğu için, otistik engelli binicilerde  rastlanan direktiflere tepki gösterme, ata binmekten zevk alan engelli binicilerde ilk başlarda bir rahatsızlık yaratsada süre içerinsinde kabullenilir bir duruma gelerek bu engelli binicilerin direktiflere uymasına etki eder.

 


Yükleniyor...

İşleminiz gerçekleştiriliyor...